משאבות צנטרפוגליות ציר חשוף(קירור ומיזוג אויר)

SNT
SNT
PA
PA
PAZ
PG