משאבות צנטריפוגליות וציר חשוף

PA
PA
SNT
SNT
FH
FH
3P- 3LP
3P
3D
3D
FG
FG