דיפיוזרים

FLEX AIR DISC
FLEX AIR DISC
MAGNUM
MAGNUM
MAX AIR
MAX AIR
MINI PANEL
MINI PANEL
הפעלה ראשונית של מערכת דיפיוזרים בועות עדינות
בדיקת פיזור האוויר במערכת דיפיוזרים בועות עדינות
מערכת דיפיוזרים בועות גסות EDI MaxAir PVC
מערכת דיפיוזרים דיסקים בועות עדינות EDI MaxAir 9"