יריעות איטום pvc לאטימת מאגרי מים ושפכים, מכוני טיהור שפכים, כבישים, תחנות דלק, מטמנות אשפה, תעלות, בריכות דגים, מיכלי כימיקלים, נוזלים אחרים ועוד.


יריעות איטום במאגר החותרים

חברת מדן טכנולוגיות היא נציגתה הבלעדית של חברת HKC, יצרנית יריעות איטום מהגדולות בעולם.


למוצרי החברה תקני איכות בינלאומיים מהמחמירים בעולם: ISO 140001, CE, UKAS, MI.
בנוסף, מדובר על יריעות איטום לאטימת מאגרי מים העומדות היריעות בתקנים המחמירים של המשרד לאיכות הסביבה ואושרו ע"י מעבדת הטכניון.

אפליקציות:
יריעות האיטום משמשות לאטימת מאגרי מים ושפכים, מכוני טיהור שפכים, כבישים, תחנות דלק, מטמנות אשפה, תעלות, בריכות דגים, מיכלי כימיקלים, נוזלים אחרים ועוד. 
אנו עומדים בקשרים עם קבלני איטום לצורך עבודות איטום למאגרים ומטמנות אשפה בארץ ובחו"ל.