מגוב

מגוב מותקן בתחנות קליטת הביוב ובמתקני טיפול בשפכים ומשמש להוצאת גבבה ומוצקים שונים מזרם השפכים במטרה להגן על הציוד המעורב בתהליכי הטיפול, כגון משאבות, מערבלים וכד'. כמו-כן, הוצאת חומרים צורכים חמצן מאפשרת לייעל את תהליך הטיפול הביולוגי ולהוזיל עלויות התפעול ותחזוקה שלו

מגוב