משאבות חצויות קירור ומיזוג אויר

LNN משאבת ציר חשוף split-case
משאבת ציר חשוף ספליטקייס במבנה כבד LNN