משאבות וואקום

LPHX
LPHX משאבת ואקום לתעשיהטבעת מים דו דרגתית

LPHX משאבת ואקום טבעת מים דו דרגתית

LEM 325-425
LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM 25-50
LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

SRV
SRV משאבת ואקום שמן למאלות

SRV משאבת ואקום שמן למאלות

LEM 26-51
LEM משאבת ואקום לתעשיהטבעת מים מונובלוק

LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM LEL 91-161
LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LEM LEL 90-150
LEM משאבת ואקום לתעשיה טבעת מים מונובלוק

LEM משאבת ואקום טבעת מים מונובלוק

LPH
LPH משאבת ואקום טבעת מים

משאבת ואקום טבעת מים

LOH
LOH משאבת ואקום טבעת מים דו דרגתית

LOH משאבת ואקום טבעת מים דו דרגתית