סרטונים לצפייה

מחלקת משאבות
ווטק 2017
Madan Technologies kibutz 2019

Aquaculture industry
מציגים בווטק 2015
חמצנית

מחלקת טיפול בשפכים
משאבות לסירות וקראונים
מפוחי אונות, מפוחים
משאבות לברכות שחיה
מכונות שטיפה בלחץ- Midia
משאבות לבריכות דגים
משאבות בורגיות sydex