ציוד לטיפול בשפכים

סגר תעלה
מגוב תופי
ממיינת חול
מגוב רשת
מגוב חלזוני
מצלל
מגוב רשת
מערכת משולבת
מגוב הידראולי
מגוב מכאני
מלכודת חול
מגוב תעלות
BRIO מערבל קטן הנעה ישירה
BRIO מערבל קטן הנעה ישירה
דיפיוזרים צפים
דיפיוזרים צפים
AF
AF
MX-Gi
MX-Gi
RIO 2 hp
RIO 2 hp
AGV
AGV
SC
SC
מזרקה
מזרקה
ASP
ASP
SCL
SCL
FLASH
FLASH
MX-GIR
MX-GIR
SCLK
SCLK