משאבות סניטריות מאושרות מזון לשאיבת נוזלים שונים בצמיגות משתנה. ניתן להשתמש לפני או אחרי פסטור, שימוש נרחב גם בתעשיית הפארמה

TECNICA POMPE

TC - EVO
TA.N
TC - NS
TA.L
TC - EH
TC -DV